Valpar planeras till v.11


Türingens Ester

KORAD RLD N Deminas Chagall

Uppflyttad till Elit Spår 
2 CERT Utställning 
1:a pris i startklass
MH-Beskriven med 1:a på skotten
JLPP UA , HD A AD UA
KORAD +499p
MH-Beskriven med 1:a skottet
JLPP UA, HD A AD UA

 


Anita Mobil: 070-1751555

Anna Mobil: 073-7236535

 

.::| Erhållit Hamilton plaketten under 2013 |::.

För att framgångsrikt gagnat hundafveln och i hög grad främjat klubbens (SKK) syfte